รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ 11

สรุปการประกวดรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
01.คู่มือการประเมิน OBEC  AWARDS เล่ม 3
02.ตารางแก้ไขเพิ่มเติมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 11
03.เกณฑ์โรงเรียนสุขภาวะ
04.เกณฑ์ DLTV
05.เกณฑ์ PLC
06.รหัสรายการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 11
07.ใบสมัคร
08.คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
09.ปฎิทินการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกกลุ่มการศึกษาพิเศษ obec awards ครั้งที่ 11
วันจันทร์ ที่ 04 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:45 น.
แบบสำรวจความประสงค์สมัครเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
แบบสำรวจความประสงค์สมัครเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  การศึกษาพิเศษ  ครั้งที่ 11  ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ดาวน์โหลด)
วันจันทร์ ที่ 04 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:04 น.
ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัน/เดือน/ปี รายการ
วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2565  ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และส่งหนังสือไปยังสถานศึกษาในกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก<< คลิกเข้าสู่แบบสำรวจ >>  
วันที่ 5-13 กรกฎาคม 2565  ส่งใบสมัคร (1 ชุด) พร้อมหนังสือนำ และเอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติ (จำนวน 3 ชุด) มาที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล << คลิก...ใบสมัคร >> 
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565  ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน (คณะทำงานจะดำเนินการลงทะเบียนให้)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ เว็บไซต์
<<คลิก...ที่นี่>>
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2565  ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-นามสกุล และกิจกรรมการประกวด (ผู้ผ่านคุณสมบัติ)
วันที่ 24 กรกฎาคม  2565 - 15 สิงหาคม 2565  ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานเล่มรายงานรวมภาคผนวกและปกด้านหน้า/หลัง ไม่เกิน 100 หน้า ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมหนังสือนำมาที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
(คณะทำงานจัดส่ง Username Password ทาง e - Office)
https://awards64.obecawards.net/obec-centralss/index.php
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-นามสกุล และกิจกรรมการประกวด (ผู้ส่งผลงาน)
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565  ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
วันที่ 28 สิงหาคม 2565  ประกาศผลการแข่งขัน (ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)
https://awards64.obecawards.net/obec-centralss/index.php
วันที่ 29–31 สิงหาคม 2565 ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDFและ
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11:13 น.