ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัน/เดือน/ปี รายการ
วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2565  ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และส่งหนังสือไปยังสถานศึกษาในกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก<< คลิกเข้าสู่แบบสำรวจ >>  
วันที่ 5-13 กรกฎาคม 2565  ส่งใบสมัคร (1 ชุด) พร้อมหนังสือนำ และเอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติ (จำนวน 3 ชุด) มาที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล << คลิก...ใบสมัคร >> 
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565  ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน (คณะทำงานจะดำเนินการลงทะเบียนให้)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ เว็บไซต์
<<คลิก...ที่นี่>>
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2565  ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-นามสกุล และกิจกรรมการประกวด (ผู้ผ่านคุณสมบัติ)
วันที่ 24 กรกฎาคม  2565 - 15 สิงหาคม 2565  ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานเล่มรายงานรวมภาคผนวกและปกด้านหน้า/หลัง ไม่เกิน 100 หน้า ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมหนังสือนำมาที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
(คณะทำงานจัดส่ง Username Password ทาง e - Office)
https://awards64.obecawards.net/obec-centralss/index.php
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-นามสกุล และกิจกรรมการประกวด (ผู้ส่งผลงาน)
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565  ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
วันที่ 28 สิงหาคม 2565  ประกาศผลการแข่งขัน (ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)
https://awards64.obecawards.net/obec-centralss/index.php
วันที่ 29–31 สิงหาคม 2565 ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDFและ
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11:13 น.