ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
01.คู่มือการประเมิน OBEC  AWARDS เล่ม 3
02.ตารางแก้ไขเพิ่มเติมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 11
03.เกณฑ์โรงเรียนสุขภาวะ
04.เกณฑ์ DLTV
05.เกณฑ์ PLC
06.รหัสรายการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 11
07.ใบสมัคร
08.คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
09.ปฎิทินการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกกลุ่มการศึกษาพิเศษ obec awards ครั้งที่ 11
วันจันทร์ ที่ 04 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:45 น.