สรุปตัวแทนการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก(การศึกษาพิเศษ)
ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565

ลำดับ เขต
1
2 การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด เขต 1
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2