รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ 11

สรุปการประกวดรายวัน

  ขอให้ผู้เข้าร่วมการประกวดฯ ให้เข้าร่วม "OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/BJg4G5zACK-6svQ97ITtio7Ks5Bh6POJW2X6JQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
 
   
   
  ประกาศผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ประมวลภาพกิจกรรม การตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)
 
   
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
01.คู่มือการประเมิน OBEC  AWARDS เล่ม 3
02.ตารางแก้ไขเพิ่มเติมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 11
03.เกณฑ์โรงเรียนสุขภาวะ
04.เกณฑ์ DLTV
05.เกณฑ์ PLC
06.รหัสรายการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 11
07.ใบสมัคร
08.คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
09.ปฎิทินการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกกลุ่มการศึกษาพิเศษ obec awards ครั้งที่ 11
วันจันทร์ ที่ 04 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:45 น.
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มการศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 11ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มการศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก
วัน/เดือน/ปี รายการ
วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2565  ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และส่งหนังสือไปยังสถานศึกษาในกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 5-13 กรกฎาคม 2565  ส่งใบสมัคร (1 ชุด) พร้อมหนังสือนำ และเอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติ (จำนวน 3 ชุด) มาที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565  ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน (คณะทำงานจะดำเนินการลงทะเบียนให้)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ เว็บไซต์
https://awards64.obecawards.net/obec-centralss/index.php
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2565  ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-นามสกุล และกิจกรรมการประกวด (ผู้ผ่านคุณสมบัติ)
วันที่ 24 กรกฎาคม  2565       - 15 สิงหาคม 2565  ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานเล่มรายงานรวมภาคผนวกและปกด้านหน้า/หลัง ไม่เกิน 100 หน้า ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมหนังสือนำมาที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล https://awards64.obecawards.net/obec-centralss/index.php
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-นามสกุล และกิจกรรมการประกวด (ผู้ส่งผลงาน)
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565  ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
วันที่ 28 สิงหาคม 2565  ประกาศผลการแข่งขัน (ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)
https://awards64.obecawards.net/obec-centralss/index.php
วันที่ 13-15 ตุลาคม 2565 ส่งเอกสารผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดระดับชาติ ในรูปแบบไฟล์ PDF (ไฟล์เดิมที่ส่งในระดับภาค) และ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 7 นาที บน Youtube
https://awards64.obecawards.net/obec-centralss/index.php
         ยังไม่กำหนด ประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ณ จังหวัดนครนายก
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11:13 น.