รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคใต้จังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
   
   
   
   
  ขอเลื่อนกำหนดการส่งไฟล์ผลงานและคลิปวิดีโอเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
 
   
   
   
   
 
รับสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  20 กรกฎาคม 2565  เวลา 18.00 น.


- กรอกแบบสมัครเป็นคณะกรรมการฯ ที่นี่
- ดาวน์โหลดแบบสมัครเป็นคณะกรรมการฯ ที่นี่
 
   
  ปฏิทินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards)
ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 11 ระดับภาคใต้
ระหว่างวันที่
 22-24 สิงหาคม 2565
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

          >>>>>>>  ดาวน์โหลดปฏิทินคลิกที่นี่  <<<<<<<