รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคใต้จังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
   
   
 
ประชุมชี้แจง OBEC AWARDS ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
Time: Jul 12, 2022 14:30 PM 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85720879375?pwd=bWZlWjA1MUpHdXlpQmpoV2lkbUlNZz09

Meeting ID: 857 2087 9375
Passcode: 326167
 
 
รับสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  20 กรกฎาคม 2565  เวลา 18.00 น.


- กรอกแบบสมัครเป็นคณะกรรมการฯ ที่นี่
- ดาวน์โหลดแบบสมัครเป็นคณะกรรมการฯ ที่นี่
 
   
  ปฏิทินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards)
ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 11 ระดับภาคใต้
ระหว่างวันที่
 22-24 สิงหาคม 2565
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

          >>>>>>>  ดาวน์โหลดปฏิทินคลิกที่นี่  <<<<<<<
 

ข่าวประชาสัมพันธ์