ประชุมชี้แจงคณะเลขานุการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และ การประชุมคณะกรรมการพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เข้าประกวด
 
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 07:09 น.