ประชุมชี้แจงการส่งผลงานระดับเขตพื้นที่และการประชุมชี้แจงคณะผู้ประสานงานระดับภาคใต้
 
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 07:07 น.