การประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด และประชุมชี้แจงคณะเลขานุการฯ
 
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 07:11 น.