รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ

สรุปการประกวดรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าร่วมการประกวด
วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:43 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ  yes

ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ส่งผลงาน mail

วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:39 น.
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มการศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ
วันที่ 1 - 5  กรกฏาคม 2565 รับสมัครผู้เข้าประกวดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (สำรวจ)
มายังโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย กรอกข้อมูล
วันที่ 6 - 15  กรกฏาคม 2565 ส่งใบสมัคร (1 ชุด) พร้อมหนังสือนำ และเอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติ (จำนวน 3 ชุด) มายังโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลดใบสมัคร     WORD    PDF
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบคุณสมบัติและลงทะเบียน
(คณะทำงานจะดำเนินการลงทะเบียนให้)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ทางเว็บไซต์
http://awards64.obecawards.net/obec-northss
วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-นามสกุล และกิจกรรมการประกวด
(ผู้ผ่านคุณสมบัติ)
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงาน รูปเล่ม รวมภาคผนวก และปกหน้า/หลัง ไม่เกิน 100 หน้า ในรูปแบบไฟล์ PDF  พร้อมหนังสือนำ มายังโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย  
ทางเว็บไซต์  http://awards64.obecawards.net/obec-northss
(คณะทำงานจัดส่ง Username Password ทาง e - Office)
วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย (คณะทำงาน)
จัดเตรียมเอกสารและจัดเตรียมการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ระดับภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2565 ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
ภายในวันที่ 19  สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษเข้าร่วมการประกวดระดับชาติทางเว็บไซต์  http://awards64.obecawards.net/obec-northss
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565 ส่งเอกสารผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดระดับชาติ ในรูปแบบไฟล์ PDF (ไฟล์เดิมที่ส่งในระดับภาค) และ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 7 นาที บน Youtube ส่งผลงาน
ยังไม่กำหนด ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ จังหวัดนครนายก
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09:56 น.
  รหัสกิจกรรม

>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<
 
  คำรับรองเอกสาร

>> ดาวน์โหลดไฟล์ WORD <<

>> ดาวน์โหลดไฟล์ PDF <<
 
  ผู้ประสานงาน

นายสุวิทย์  อินต๊ะวิกุล               ผู้อำนวยการ          โทร 084 – 7219953
นางสาวศีตภา  โล่ห์จิรกาญจนกุล รองผู้อำนวยการ     โทร 086 – 1155765
นางสาวปวริศา  ศิริตัน              รองผู้อำนวยการ     โทร  080 - 9532519

 
 
   
   
   
   
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
01. คู่มือการประเมิน OBEC  AWARDS เล่ม 3
02. ตารางแก้ไขเพิ่มเติมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 11
03. เกณฑ์โรงเรียนสุขภาวะ
04. เกณฑ์ DLTV
05. เกณฑ์ PLC
06. ปฎิทินการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 11
 
   

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 8
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 38
สัปดาห์ที่แล้ว 121
เดือนนี้ 279
เดือนที่แล้ว 730
ปีนี้ 3,027
ทั้งหมด 47,229