รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อระดับชาติและการส่งLink เอกสารและวิดิโอ
ผู้ผ่านเข้าประกวดระดับชาติ สามารถตรวจสอบรายชื่อและการส่ง link เอกสาร และวิดิโอ ได้ที่เมนูด้านซ้ายมือ "รายชื่อผู้เข้าประกวดรายกิจกรรม"
ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 2,841 คน
ส่ง Link เอกสารครบทุกคน
ไม่ส่ง Link วิดิโอ 32 คน 
วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 10:01 น.
  QR CODE OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11
สำหรับผู้เข้าประกวดที่เป็นตัวแทนระดับชาติ