พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ด้านวิชาการ 85
2 ด้านบริหารจัดการ 85
3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 206
4 ลูกจ้างยอดเยี่ยม 8