ตรวจสอบรายชื่อระดับชาติและการส่งLink เอกสารและวิดิโอ
ผู้ผ่านเข้าประกวดระดับชาติ สามารถตรวจสอบรายชื่อและการส่ง link เอกสาร และวิดิโอ ได้ที่เมนูด้านซ้ายมือ "รายชื่อผู้เข้าประกวดรายกิจกรรม"
ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 2,841 คน
ส่ง Link เอกสารครบทุกคน
ไม่ส่ง Link วิดิโอ 32 คน 
วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 10:01 น.