สรุปเหรียญรางวัล
สพม.สระบุรี

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

0

0

0

0

0

0

0

0

รายละเอียดผลการประกวด