สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 26 สิงหาคม 2565  ณ โรงเรียนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน