รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ระดับภาค

คลิกเพื่อเปิดเว็บ

ผู้ประสานงาน

โทรศัพท์

1. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ นางประภัสสร เณรศิริ 089-7156169
2. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ นายดิเรก ประคำนอก 0815891182
3. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ นายอัศม์เดช อินเสน 0849569361
4. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. นายอรรฆพล เกษะโกศล 0929675999
5. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล 0629399896
6. ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล 0861155765
7. ระดับภาคเหนือ  การศึกษาปกติ นายณัฐฬส แก้วดุลดุก 0858795298
8. ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 0635393566
9. ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ นายจักรกฤษ ทองมณี 0621588592


กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ

ภาค

วันที่ประกวด

1 ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ 21-22 กรกฎาคม 2565
2 ระดับภาคเหนือ  การศึกษาปกติ 4-26 สิงหาคม 2565
3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ 15-17 สิงหาคม 2565
4 ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ 16-17 สิงหาคม 2565
5 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. 18-19 สิงหาคม 2565
6 ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ 22-24 สิงหาคม 2565
7 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. 26-30 สิงหาคม 2565
8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ 26 สิงหาคม 2565
9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ 26-27 สิงหาคม 2565