ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาค(ภาคใต้) กลุ่มการศึกษาพิเศษ
      วัน/เดือน/ปี                                                 รายการ
วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2565  รับสมัครผู้เข้าประกวดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (สำรวจ)
<< คลิกเข้าสู่แบบสำรวจ >>  
วันที่ 5-13 กรกฎาคม 2565  ส่งใบสมัคร (1 ชุด) พร้อมหนังสือนำ และเอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติ (จำนวน 3 ชุด) มาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
 <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565  ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน (คณะทำงานจะดำเนินการลงทะเบียนให้)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ เว็บไซต์
<<
ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ>>
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2565  ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-นามสกุล และกิจกรรมการประกวด (ผู้ผ่านคุณสมบัติ)
เข้าตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อ
  แจ้งแก้ไขชื่อทาง  Line ID : bigboybod
วันที่ 24 กรกฎาคม  2565          - 15 สิงหาคม 2565  ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานเล่มรายงานรวมภาคผนวกและปกด้านหน้า/หลัง ไม่เกิน 100 หน้า ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมหนังสือนำมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
<< https://awards64.obecawards.net/obec-southss >> 
smiley >>ดูขั้นตอนส่งเอกสาร smiley
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-นามสกุล และกิจกรรมการประกวด (ผู้ส่งผลงาน)
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565  ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง  
วันที่ 23 สิงหาคม 2565  ประกาศผลการแข่งขัน (ระดับภาคใต้กลุ่มการศึกษาพิเศษ)
<< https://awards64.obecawards.net/obec-southss >>  
วันที่ 29–31 สิงหาคม 2565 ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDFและVDO Clip (youtube) (ไม่เกิน 7 นาที)
<< https://awards64.obecawards.net/obec-southss >>  

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:22 น.