ผลการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาค (ภาคใต้) การศึกษาพิเศษ
วันที่ 21-22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

ลำดับ เขต ผลการประกวด สรุปเหรียญฯ
1 สพป.กระบี่ ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป.ชุมพร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป.ชุมพร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป.ตรัง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป.ตรัง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป.นราธิวาส เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป.นราธิวาส เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป.นราธิวาส เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป.ปัตตานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป.ปัตตานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป.ปัตตานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป.พังงา ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป.พัทลุง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป.พัทลุง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป.ภูเก็ต ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป.ยะลา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป.ยะลา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป.ยะลา เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป.ระนอง ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป.สงขลา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป.สงขลา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป.สงขลา เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป.สตูล ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพม.ตรัง กระบี่ ดูผล ดูเหรียญ
32 สพม.นครศรีธรรมราช ดูผล ดูเหรียญ
33 สพม.นราธิวาส ดูผล ดูเหรียญ
34 สพม.ปัตตานี ดูผล ดูเหรียญ
35 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ดูผล ดูเหรียญ
36 สพม.พัทลุง ดูผล ดูเหรียญ
37 สพม.ยะลา ดูผล ดูเหรียญ
38 การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ ดูผล ดูเหรียญ
39 สพม.สงขลา สตูล ดูผล ดูเหรียญ
40 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ดูผล ดูเหรียญ