ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนหนองไผ่ สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญเงิน
5 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญเงิน
6 โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ เหรียญเงิน