คำชี้แจงการจัดส่งไฟล์รายงานการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา การจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
วันเสาร์ ที่ 09 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:18 น.