การแจ้งแก้ไข คำนำหน้านาม ชื่อ และนามสกุล ที่ผิด
ผู้เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถแจ้งแก้ไข คำนำหน้านาม ชื่อ และนามสกุล ที่ผิด ผ่านทาง Google Form : https://forms.gle/Ekr4AkA8Nmtmm4657
วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10:39 น.