ผลการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ เขต ผลการประกวด สรุปเหรียญฯ
1 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป.ชัยนาท ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป.เชียงราย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป.เชียงราย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป.เชียงราย เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป.เชียงราย เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป.ตาก เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป.ตาก เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป.น่าน เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป.น่าน เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป.พะเยา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป.พะเยา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป.พิจิตร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป.พิจิตร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพป.แพร่ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
32 สพป.แพร่ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
33 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
34 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
35 สพป.ลำปาง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
36 สพป.ลำปาง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
37 สพป.ลำปาง เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
38 สพป.ลำพูน เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
39 สพป.ลำพูน เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
40 สพป.สุโขทัย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
41 สพป.สุโขทัย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
42 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
43 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
44 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
45 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
46 สพม.กำแพงเพชร ดูผล ดูเหรียญ
47 สพม.เชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
48 สพม.เชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
49 สพม.ตาก ดูผล ดูเหรียญ
50 สพม.นครสวรรค์ ดูผล ดูเหรียญ
51 สพม.น่าน ดูผล ดูเหรียญ
52 สพม.พะเยา ดูผล ดูเหรียญ
53 สพม.พิจิตร ดูผล ดูเหรียญ
54 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดูผล ดูเหรียญ
55 สพม.เพชรบูรณ์ ดูผล ดูเหรียญ
56 สพม.แพร่ ดูผล ดูเหรียญ
57 สพม.แม่ฮ่องสอน ดูผล ดูเหรียญ
58 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ดูผล ดูเหรียญ
59 สพม.ลำปาง ลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
60 สพม.สุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
61 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ดูผล ดูเหรียญ