สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวณัชปภา ธีรเกียรติ โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางนินตะยา ตันตะโยธิน โรงเรียนวัดโคกเขื่อน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1