สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายวิทยา สอนกระโทก โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" สพป.บุรีรัมย์ เขต 3