สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต 3
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวพิมพ์ชนก นาคจำรูญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายกวินตรา เทียนนาวา โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 3