สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายปราการ เหมยเมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป.เชียงราย เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอนิวรรต กองพินธ์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงราย เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุรพงษ์ ศรีพรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 สพป.เชียงราย เขต 2