สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน