สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววิลาวัลย์ อันมาก โรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวจรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์ โรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางวรอนงค์ ยังเจริญ โรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางวรอนงค์ ยังเจริญ โรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2