สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.อุดรธานี เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสุพรรัตน์ บุญโชติ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง สพป.อุดรธานี เขต 4