สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายสุระศิลป์ เกษสวนจิต โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป.หนองบัวลำภู เขต 1