สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุรินทร์ เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายบุญเกิด เหลามี โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางฐิติชญา จินโจ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.สุรินทร์ เขต 2