สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต 5

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางณัฏนันฐกาญจน์ ภูมาก โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายณภพ น้ำใจดี โรงเรียนนาหว้านาเจริญ สพป.ขอนแก่น เขต 5
3 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ สพป.ขอนแก่น เขต 5 สพป.ขอนแก่น เขต 5
4 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สพป.ขอนแก่น เขต 5
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางณัฏนันฐกาญจน์ ภูมาก โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5