ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ สพป.อุดรธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง