ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 096
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
4 โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 โรงเรียนพิชัย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญทอง
6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม.จันทบุรี ตราด เหรียญทอง
7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
8 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
9 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
10 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง