ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม.เพชรบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
4 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
6 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” สพม.น่าน เหรียญทอง
8 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง