ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เหรียญทอง
3 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญทอง
4 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
5 โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง
6 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
7 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
8 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
9 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
10 โรงเรียนวังข่าพัฒนา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง