ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 092
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
3 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เหรียญทอง
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
5 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
8 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญทอง
9 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
10 โรงเรียนบ้านโฉลง สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง
11 โรงเรียนบ้านบายอ สพป.ยะลา เขต 2 เหรียญทอง
12 โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง