ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านแกน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
4 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
5 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านตะโละสะมิแล สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญทอง
7 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป.พะเยา เขต 1 เหรียญทอง
10 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
11 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
12 โรงเรียนบ้านดาฮง สพป.นราธิวาส เขต 1 เหรียญทอง