ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง
4 โรงเรียนวัดธรรมถาวร สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนวัดทัพคล้าย สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนวัดสระสองตอน (พุทธโสธรอุปถัมภ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เหรียญทอง
8 โรงเรียนวัดโพธ์กลาง สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
9 โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
10 โรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
11 โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง