ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 009
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม.ตรัง กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
4 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เหรียญทอง
5 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
6 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
7 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
8 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เหรียญทอง
9 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
10 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
11 โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง