ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 สพม.ตรัง กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 สพม.ชัยภูมิ เหรียญทอง
3 สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง