ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 088
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 สพป.เชียงราย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
3 สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
4 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เหรียญทอง
5 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง