ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.น่าน เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
4 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
5 โรงเรียนวัดท่าไชย สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญทอง
10 โรงเรียนวัดบ้านใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต 1 เหรียญทอง
12 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญเงิน