ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรุ่งฤดี อวยชัย โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.อุดรธานี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางพิศมัย ปริหา โรงเรียนเดชอุดม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
3 นางสาวน้ำทิพย์ แก้วละมุล โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นายณัฐพงศ์ ตันคำ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
5 นายดำรงค์ นวลสีใส โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง