ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพิชญภัค สมปัญญา โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม.นครพนม ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายวศิน มังคลาด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
4 นางสาวอังศุนิตย์ วรรณลี โรงเรียนเดชอุดม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นางศรีนวย สำอางค์ศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
6 นางสาวสุนิสา เฉยดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.สระบุรี เหรียญเงิน