ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 076
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุเทพ ทิพโชติ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ชัยภูมิ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางพิมม์ปภัส พูนพงศ์ภาสิน โรงเรียนแม่แตง สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
3 นางจิตตินันท์ รัตนบุรี โรงเรียนนาบอน สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
4 นางพรพรรณ รัชตะวัฒน์วินัย โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
5 นายวชากร บุญสิทธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
6 นายศุภกฤต จันทรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
7 นางสาววีนา ศรีสมพันธ์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน
8 นายชยวินท์ โฉมงาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน