ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 074
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอนุชิต ธรามานิตย์ โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.ตาก ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางมะลิวัลย์ ดำริห์ โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
3 นางสาวเสาวภา แก้วแก่นคูณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
4 นางสาวณัฐณิชา ขามเย็น โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญทอง
5 นางสาวรัญชิดา เพิ่มพูลกิจวัฒนะ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
6 นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญทอง
7 นางสาวเณริยา ต้นครองจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
8 นางสาวณธิดา โกรทินธาคม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
9 นางมยุรี เวียงคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.พะเยา เหรียญทอง
10 นางสาวจิรนุช บุตราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง