ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 072
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายภีชาวิชญ์ ยางงาม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม.สุพรรณบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาววราพร แก้วใส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
3 นายกิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม.เพชรบุรี เหรียญทอง
4 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด โรงเรียนสมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
6 นายปฐวี มณีวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
7 นางสาวปิยาพัชร มัณฑการ โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
8 นายพีระพงศ์ ทวีเลิศสกุล โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
9 นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เหรียญทอง
10 นายอิสรินทร์ ทาส่วย โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง