ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1 เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
4 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านพร่อน สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง
7 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
8 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง
10 โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
11 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
12 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหรียญเงิน