ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 069
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์ โรงเรียนนางรอง สพม.บุรีรัมย์ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ โรงเรียนวิทยศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.มุกดาหาร เหรียญทอง
3 นางสาวนันทวัน โชติวนาวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
4 นายพิทักษ์ เมาลี โรงเรียนอู่ทอง สพม.สุพรรณบุรี เหรียญทอง
5 นางสาวสุชาดา ว่องไว โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม.นนทบุรี เหรียญทอง
6 นายศุภกฤต จันทรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 นางประกอบกิจ แหลมม่วง โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
8 นางสาวยุพา สำเลิศรัมย์ โรงเรียนแสนสุข สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญเงิน
9 นายวรยุทธ วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด